Case study - Westpack A/S

Den næste CSR-årsrapport bliver meget nemmere

Westpack har investeret i et Respaunce CSR-management system for at få mere struktur på deres CSR-rapportering. Det bærer Westpack’s seneste CSR-årsrapport præg af. Med Respaunce systemet har Westpack fået en klar struktur i rapporteringen, så den lever op til kravene i årsrapporteringsloven – uanset Westpack endnu ikke er forpligtet til at rapportere efter disse krav. Rapporten opfylder også kravene til rapportering til UN Global Compact, som Westpack til sluttede sig i år.

Ud over, at rapportering har fået en klar struktur, så er den også blevet faktabaseret og dokumenteret. Målet er, at alle Westpacks CSR-initiativer fremadrettet skal kunne dokumenteres med målbare resultater og progressionen kan dokumenteres. Derfor har Westpack investeret I Respaunce CSR-management system. Allerede i dette års CSR-rapport er resultaterne fra arbejdet med Respaunce meget synlige og har ændret Wespacks rapportering radikalt. Hvor rapporten tidligere var kvalitativt beskrivende, så er alle CSR-fokusområder nu beskrevet med en strategi, risiko, handling, mål, resultat og evaluering, så alle områder er kvalificeret med præcise beskrivelser og kvantificeret med KPI’er.

Fremaderettet har Westpack besluttet at miljø, samfundsansvar, menneskerettigheder og antikorruption skal være en integreret del af enhver, strategi, politik og procedure i Westpack. De er allerede en naturlig del af Westpacks kultur og værdier. Med Respaunce systemet vil dette arbejde blive udført løbende hen over året ligesom rapporteringen af KPI’er mv.er automatiseret, hvor det giver mening. Det betyder, at Westpack’s næste CSR-årsrapport løbende er blevet dannet hen over året og kun kræver en mindre finpudsning, når året er omme.

Book demo