Case study - Horsens Havn A/S

Synliggørelsen af CSR-initiativerne er en vigtig del af dialogen med interessenterne

Respaunce systemet viser også, hvad havnen gør f.eks. for at mindske gener i forhold til beboerne i Horsens, der hvor byen og havnen smelter sammen. Systemet skal være med til at give en mere kvalificeret dialog mellem havn og borgere. Samtidig er målet, at projektet skal inspirere havnens lejere og brugere til at gå samme vej og synliggøre deres initiativer på området.
Horsens Havn er den første havn, der bruger Respaunce, men andre havne følger projektet med interesse. Respaunce er i dialog med mindst 10 andre havne, nogle af dem ganske store, som har behov for at vise, hvad de gør for at tage hensyn til omgivelserne.

– Fordelen ved systemet fra Respaunce er, at vi har fået et enkelt tilgængeligt værktøj, som dels kan skabe fokus i hverdagen, men også kan hjælpe os, når CSR-årsrapporten skal skrives, siger havnedirektør Claus Holm Christensen.

Horsens Havn er og bliver en del af byen. Derfor har havnen hele tiden fokus på påvirkningen af omgivelserne, og som konsekvens af det har havnen iværksat et CSR-initiativ for bl.a. at skabe fokus på energiforbruget og borgerdialogen. Der er tale om et projekt i samarbejde med Respaunce. Horsens Havn kan nu løbende følge bl.a. energiforbruget forskellige områder, og det er forventningen, at disse tal bliver tilgængelige på havnens hjemmeside i løbet af efteråret, så havnens interessenter kan følge udviklingen her.

Book demo