Case studies

WP Logo temp

Den næste CSR-årsrapport bliver meget nemmere

Westpack har investeret i et Respaunce CSR-management system for at få mere struktur på deres CSR-rapportering.

horsens havn logo

Synliggørelsen af CSR er en vigtig del af dialogen med interessenterne

Horsens Havn er og bliver en del af byen. Derfor har havnen hele tiden fokus på påvirkningen af omgivelserne, og som konsekvens af det har havnen iværksat et CSR-initiativ for bl.a. at skabe fokus på energiforbruget og borgerdialogen.

Book demo